poniedziałek, 3 listopada 2008

Regulamin Biegu Niepodległości


WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH DZIECI I MŁODZIEŻY

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ważnych badań lekarskich lub zezwolenia rodziców na start w biegu bez badań lekarskich, potwierdzone listą startową dla poszczególnych biegów przez dyrektora szkoły lub przedszkola.
Warunkiem uczestnictwa w biegu przedszkolaków jest dostarczenie do organizatorów wykazu uczestników biegów w terminie do 31 października 2008r. (w biegu tym wystartuje tylko 100 uczestników).
W biegach dzieci i młodzieży każdy uczestnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną.

N A G R O D Y

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Nagrody wręczane będą po zakończeniu następnego biegu.
W biegu przedszkolaków nagrody otrzymają wszyscy uczestnicy biegu. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu biegu.
BIEG GŁÓWNY NA 10 000 METRÓW
REKORDZIŚCI TRASY
Krystyna Pieczulis: 33,29min. (1997 rok)
Krzysztof Przybyła: 29,15 min. (2001 rok)

GODZ. 8.00 – 12.00: zapisy do biegów (sekretariat zawodów – Dom Kultury)
GODZ. 13.30: Start: ul. Armii Polskiej (obok LOK)
Meta: ul. Armii Polskiej (przed Domem Kultury)
GODZ. 14.30: Zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Ukończenie 16 roku życia.
Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
Zawodnicy niepełnosprawni – dodatkowo przedkładają zaświadczenia o niepełnosprawności.
Zawodnicy niewidomi i niedowidzący – dodatkowo przedkładają KIZ lub legitymację Polskiego Związku Niewidomych.
Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20 złotych (płatne w sekretariacie zawodów).
Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy ukończyli 60 lat, zawodnicy niepełnosprawni, zawodnicy niewidomi i niedowidzący oraz renciści.

KATEGORIE

Kategorie wiekowe kobiet: 16 – 29l., 30 – 39l., 40 – 49l., powyżej 49 lat
Kategorie wiekowe mężczyzn: 16 – 29l., 30 – 39l., 40 – 49l., 50 – 59l., 60 – 69l., powyżej 69 lat.
Pozostałe kategorie: „sprawni inaczej”, „sprawni inaczej – wózki”, „zawodnicy powiatu górowskiego”.

N A G R O D Y

1. W biegu głównym nagrodami pieniężnymi wyróżnionych zostanie pięć pierwszych miejsc w kategorii kobiet i pięć pierwszych miejsc w kategorii mężczyzn, odpowiednio w kwotach: 750 zł., 500 zł., 300 zł., 150 zł, 100 zł. Ponadto zwycięzca otrzyma puchar.
2. W kategoriach „sprawni inaczej” oraz „sprawni inaczej – wózki”, nagrodami pieniężnymi wyróżnione zostaną trzy pierwsze miejsca, odpowiednio w kwotach: 150 zł., 100 zł., 50 zł.
3. W kategorii „zawodnicy powiatu górowskiego” nagrodami rzeczowymi zostaną nagrodzone trzy najlepsze osoby.
4. W kategoriach wiekowych nagrodami rzeczowymi zostaną nagrodzone po trzy najlepsze osoby.
5. Pierwszych 150 uczestników biegu otrzyma medale okolicznościowe.
6. Wśród uczestników biegu rozlosowane będą atrakcyjne nagrody rzeczowe.
7. Wszyscy uczestnicy biegu głównego otrzymają dyplomy za uczestnictwo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt. Możliwa jest rezerwacja noclegów, po wcześniejszym powiadomieniu organizatora. Koszt rezerwacji już od 45zł.
Biegi odbędą się bez względy na warunki atmosferyczne i zgodnie z przepisami PZLA.
Trasa w biegach o nawierzchni asfaltowej posiada atest PZLA.
Zawodnicy nagrodzeni nagrodami pieniężnymi nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.
Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas biegu.
Protesty przyjmuje i rozpatruje Komisja Odwoławcza.


ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia przyjmuje:
Ośrodek Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56 – 200 Góra
tel.: 065 – 543 – 25 – 03; 065 – 543 – 26 – 62;
Jan Dwornik
tel.: 694 – 732 - 456
Sekretariat zawodów (Dom Kultury, ul. Armii Polskiej 13, 56 – 200 Góra) w dniu zawodów, godz. 8.00 – 12.00
Pod w/w telefonami można także otrzymać dodatkowe informacje dotyczące imprezy.

ORGANIZATORZY

Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze, Klub Olimpijczyka im. „Mariana Sypniewskiego” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Górze, Dom Kultury w Górze, Szkolny Związek Sportowy w Górze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, Komenda Powiatowa Policji w Górze, Zarząd Miejsko – Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Górze, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Górze.

FINANSOWANIE

Urząd Miasta i Gminy w Górze, Starostwo Powiatowe w Górze, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, liczna grupa sponsorów.


UWAGA!

PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO BIEGU ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ UCZESTNIKÓW NA GROCHÓWKĘ

Brak komentarzy: